نمونه سوالات
مجموعه ها

مقاله انسجام در کلاس های ریاضی محیط یادگیری الکترونیکی فردی انطباقی و هوشمند: پیاده سازی و ارزیابی UZWEBMAT

مقاله انسجام در کلاس های ریاضی محیط یادگیری الکترونیکی فردی انطباقی و هوشمند: پیاده سازی و ارزیابی UZWEBMAT

تومان1,000

فرمت فایل :
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)


 

ترجمه ی چکیده و مقدمه مقاله میباشد.

 

توضیحات :

هدف این مطالعه، طراحی محیط یادگیری الکترونیکی فردی انطباقی و هوشمند مبتنی بر سبک یادگیری و سیستم خبره با نام UZWEBMAT و ارزیابی تاثیرات آن روی یادگیری واحد احتمال دانش آموزان است. در این مطالعه، در ابتدا اشیا یادگیری به سه روش در رابطه با سبک یادگیری بصری – سمعی – جنبشی (VAK) برای هر موضوع واحد ...
انسجام در کلاس های ریاضی محیط یادگیری الکترونیکی فردی انطباقی و هوشمند: پیاده سازی و ارزیابی UZWEBMAT (چکیده و مقدمه)     انسجام در کلاس های ریاضی محیط یادگیری الکترونیکی فردی انطباقی و هوشمند: پیاده سازی و ارزیابی UZWEBMAT (چکیده و مقدمه)Journal: Elsevier
2013,

Integration into mathematics classrooms of an adaptive and intelligent individualized e-learning environment: Implementation and evaluation of UZWEBMAT
Abstract

The purpose of this study is to design an adaptive and intelligent individualized e-learning environment based on learning style and expert system named UZWEBMAT and to evaluate its effects on students’ learning of the unit of probability. In the study, initially, learning objects were prepared in three different ways in relation to Visual–Auditory–Kinesthetic (VAK) learning style for each subject of the probability unit. These were appropriate for secondary school mathematics curricula. Then, they were transferred into the digital environment. Each student may follow a different course, and the solution supports s/he will get may also differ highlighting the individual learning. The sample of the study consists of 81 10th grade students from two high schools in Trabzon, Turkey. Qualitative and quantitative data were collected from students to answer research questions. Quantitative data were given as frequency distribution and percentages. Qualitative data were analyzed using qualitative data analysis methods. Results of the study indicated that opinions regarding UZWEBMAT are rather positive. Aiming at individual learning, UZWEBMAT provides the most appropriate environment for students. In addition, UZWEBMAT can be used as well to reinforce traditional classroom education.
Keywords: Adaptive educational hypermedia, Individualized e-learning, Intelligent tutoring systems, Improving classroom teaching, Secondary educationچکیده

هدف این مطالعه، طراحی محیط یادگیری الکترونیکی فردی انطباقی و هوشمند مبتنی بر سبک یادگیری و سیستم خبره با نام UZWEBMAT و ارزیابی تاثیرات آن روی یادگیری واحد احتمال دانش آموزان است. در این مطالعه، در ابتدا اشیا یادگیری به سه روش در رابطه با سبک یادگیری بصری – سمعی – جنبشی (VAK) برای هر موضوع واحد احتمال آماده شدند.
کلمات کلیدی: هایپرمدیا آموزشی انطباقی، یادگیری الکترونیکی فردی، سیستم های تدریس هوشمند، بهبود آموزش کلاسی، آموزش متوسطه

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

تعداد صفحات انگلیسی : 1

تعداد صفحات فارسی : 3

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
Top
No Internet Connection