نمونه سوالات
مجموعه ها

نمونه سوالات درس کلیات فلسفه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 29 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
3 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس روشها و فنون تدریس + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 28 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی یادگیری + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 28 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس نهاد خانواده در اسلام و ایران + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/01/19
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی شخصیت + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 27 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی سلامت + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 31 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد 2 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 33 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد 1 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 25 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس آمار توصیفی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 28 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/19
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس آمار استنباطی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 19 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/19
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

 

نمونه سوالات درس مددکاری اجتماعی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 19 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/16
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی, علوم تربیتی, نمونه سوالات علوم تربیتی پیام نور, نمونه سوالات رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 97, نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم 97, نمونه سوالات رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال دوم 97،نمونه سوالات رشته مشاوره نیمسال دوم 97،نمونه سوالات رشته راهنمایی و مشاوره نیمسال دوم 97

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) نیمسال دوم 97-96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 130 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/08/01
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان3,000

Top
No Internet Connection