نمونه سوالات
مجموعه ها

نمونه سوالات درس مبانی و اصول سازمان مدیریت + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 31 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/10
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس حقوق کار + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 31 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/07
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس کلیات فلسفه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 29 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
3 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی پویایی گروه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/20
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس روانشناسی اجتماعی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 30 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/19
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس مددکاری اجتماعی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 19 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/16
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات درس مبانی جامعه شناسی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 35 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/13
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) نیمسال دوم 97 پیام نور + پاسخنامه, نمونه سوالات رشته مددکاری اجتماعی نیمسال دوم 97, نمونه سوالات رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون نیمسال دوم 97, نمونه سوالات رشته تعاون و رفاه اجتماعیی نیمسال دوم 97

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) نیمسال دوم 97-96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 133 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/08/01
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان3,000

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) نیمسال اول 97-96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 160 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/07/04
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان2,000

Top
No Internet Connection