نمونه سوالات
مجموعه ها

نمونه سوالات رشته روانشناسی و مشاوره نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 105 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/12
امتیاز :
4.6666666666667 1 1 1 1 1 (3 امتیازها)

تومان5,000

نمونه سوالات درس بازی درمانی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 18 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/31
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان1,000

نمونه سوالات درس خانواده نابسامان + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 21 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1397/01/29
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس مهارتهای ارتباطی کلاس + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 25 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس کاربرد آزمونهای روانی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 21 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
3 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 24 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
3 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس فناوری آموزشی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 18 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

تومان500

نمونه سوالات درس نظریه های مشاوره و روان درمانی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 21 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 26 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس کلیات فلسفه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 29 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
3 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس فیزیولوژی اعصاب و غدد + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 22 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان500

نمونه سوالات درس روشهای تغییر و اصلاح رفتار + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان500

Top
No Internet Connection