نمونه سوالات
مجموعه ها

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 56 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/12
امتیاز :
4.75 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان3,000

سوالات دروس عمومی 97-2 پیام نور, نمونه سوالات نیمسال 96-97-2 پیام نور, نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 97-96 پیام نور + پاسخنامه, نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 97 پیام نور + پاسخنامه

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم 97-96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 53 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/08/01
امتیاز :
1 1 1 1 1

تومان2,000

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 97-96 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 49 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/07/07
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان3,000

نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 46 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/21
امتیاز :
3.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 46 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/05
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس حفظ جزء 30 قرآن کریم + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 36 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/05
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس دانش خانواده و جمعیت + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 28 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/05
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس ورزش 1 - ورزش ویژه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 51 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/04
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 57 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/04
امتیاز :
3 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 2 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 54 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/03
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

 

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی 1 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 51 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/03
امتیاز :
3.5 1 1 1 1 1 (2 امتیازها)

 

نمونه سوالات درس آیین زندگی (اخلاق کاربردی) + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 43 نیمسال (علوم انسانی و علوم پایه)
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/01
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (3 امتیازها)

 

Top
No Internet Connection