نمونه سوالات
مجموعه ها
سوالات نیمسال دوم 98  -نمونه سوالات پیام نور  -نمونه سوالات پیام نور سال 98  -نمونه سوالات کامل پیام نور نیمسال دوم 98

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال دوم 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : فایل کامل
تاریخ بروزرسانی: 1398/07/16
امتیاز :
4.75 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان60,000

نمونه سوالات حسابداری صنعتی پیام نور, سوالات حسابداری صنعتی 1 با جواب, نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی 1 + پاسخنامه, نمونه سوالات حسابداری صنعتی

نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی 1 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 27 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/03/08
امتیاز :
4.1428571428571 1 1 1 1 1 (7 امتیازها)

تومان500

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 18 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/30
امتیاز :
4.5 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان3,000

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 23 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/30
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان3,000

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 14 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/30
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (1 امتیاز)

تومان3,000

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فایل کامل نمونه سوالات نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/30
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (9 امتیازها)

تومان50,000

نمونه سوالات نیمسال 98-1 پیام نور, نمونه سوالات نیمسال 97-98-1 پیام نور, نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه, نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 98 پیام نور + پاسخنامه

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 51 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/30
امتیاز :
5 1 1 1 1 1 (3 امتیازها)

تومان5,000

نمونه سوالات حسابرسی پیام نور, سوالات حسابرسی 1 با جواب, نمونه سوالات درس اصول حسابرسی 1 + پاسخنامه, نمونه سوالات حسابرسی

نمونه سوالات درس حسابرسی 1 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 33 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/12
امتیاز :
4.2 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

تومان500

نمونه سوالات درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 27 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/12
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (5 امتیازها)

تومان1,000

نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 34 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/12
امتیاز :
4 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان1,000

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 25 نیمسال
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/12
امتیاز :
3.5 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان1,000

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول 98-97 پیام نور + پاسخنامه

فرمت فایل :
دارای : 56 فایل سوال و پاسخنامه
تاریخ بروزرسانی: 1397/02/12
امتیاز :
4.75 1 1 1 1 1 (4 امتیازها)

تومان3,000

Top
No Internet Connection